Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej ma na celu wykonanie przez MIRJAN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Treść informacji powinna być interpretowana w świetle przepisów stanowiących podstawę jej sporządzenia.

MIRJAN 24 sp. z o.o. - informacja o strategii podatkowej za r. p. 15.11.2021-31.12.2021.pdf (PDF) MIRJAN 24 sp. z o.o. - informacja o strategii podatkowej za r. p. 01.01.2021-14.11.2021 (PDF)